Regulamin ogólny

1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

2. Klub nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zaginione

3. Reklamacje przyjmowane są tylko bezpośrednio po skorzystaniu z usługi klubu.

4. Klient zobowiązany jest dbać o sprzęt klubu. Za wyrządzone szkody ćwiczący ponosi odpowiedzialność materialną.

5. Higiena treningu, dbanie o bezpieczeństwo oraz komfort swoje i innych jest wymagane od klienta. Szanujmy siebie nawzajem.

Zapisy na zajęcia

1 . Wszystkie zajęcia z grafiku objęte są rezerwacją
on-line www.familycenter.com.pl bądź telefonicznie 796-118-517

2. Rezerwacji zajęć dokonujemy po założeniu konta klienta z danymi :
imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nr telefonu

3. Formalności związane z zakupem i personalizacją karnetu dokonujemy w recepcji FCFC, obowiązkowo przed rozpoczęciem zajęć.

4. Nieobecność na zarezerwowanych zajęciach należy potwierdzić najpóźniej 4 godziny przed ich rozpoczęciem on-line www.familycenter.com.pl,
bądź telefonicznie 796-118-517

5. Brak rezygnacji najpóżniej 4 godziny przed zajęciami skutkuje automatycznie:
– skreśleniem 1 treningu – dla karnetów zamkniętych,
– skróceniem daty ważności o 1 dzień – dla karnetów open

6. Rezerwaji i rezygnacji z zajęć nie dokonujemy przez messengera, facebooka oraz sms-em.

7. Karnet ważny jest 30 dni od daty aktywacji.

OPŁATY

1. Karnety oraz plany obowiązują 30 dni kalendarzowych wliczając dzień wystawienia.

2. Każdorazowo przed skorzystaniem z usług oferowanych przez klub klient ma obowiązek dokonać opłaty bądź poinformować odpowiednią osobę o posiadaniu karnetu open.

3. Seans na saunie trwa 60 min. Za każdą dodatkową minutę klient ponosi opłatę w wysokości 50 gr/ min.

4. Przyjmujemy płatności kartą kredytową.

5. Honorujemy karty MultiSport i FitProfit oraz system płatności OKSystem.

Regulamin zajęć Fitness

1. Wejście na salę ćwiczeń tylko w obuwiu sportowym zmiennym i stroju gimnastycznym.

2. Przed wejściem na salę wyłączamy telefony komórkowe.

3. Na zajęciach Fitness, a w szczególności na zajęciach Body & Mind, klient zobowiązany jest do zachowania skupionej atmosfery treningu.

4. Na zajęcia Fitness uczęszczać mogą osoby od 15 roku życia.

5. Osoby ćwiczące na salach biorą na siebie pełną odpowiedzialność za własny trening.

6. Trening na sali trwa 60 min, seans na Vacu Step to max. 30 min a na Rollen 45 min.

Regulamin siłowni

1. Osoby ćwiczące na salach biorą na siebie pełną odpowiedzialność za własny trening.

2. Dzieci do lat 13 korzystają z siłowni tylko pod nadzorem osób pełnoletnich. Trening osób do 18 roku życia odbywa się za zgodą rodziców.

3. Jeden trening na siłowni trwa max. 90 minut.

4. Wszystkie zauważone wady i usterki sprzętu natychmiast zgłaszamy instruktorom.

5. Osoby ćwiczące na salach biorą na siebie pełną odpowiedzialność za własny trening.

6. Podnoszenie większych ciężarów powinno odbywać się przy asekuracji.